Khái niệm, định nghĩa XVCD/XSVCD là gì?

XVCD/XSVCD chính là VCD và SVCD nhưng mà ko đúng hẳn như ở trên. Bọn này bit và cỡ màn hình cao hơn. Loại này thường được tự ghi ở nhà và xem lẻ (ko release).