4dots Free PDF Image Extractor

4dots Free PDF Image Extractor là một ứng dụng hỗ trợ trích xuất hình ảnh từ tài liệu PDF miễn phí.

 

TÍNH NĂNG:

  • Chuyển đổi ảnh thành 18 định dạng ảnh khác nhau như: JPG, PNG, GIF, BMP, TIFF, JPEG2000, PPM, PBM…
  • Thêm watermark cho ảnh được trích xuất, sau đó điều chỉnh kích thước ảnh và thêm văn bản vào ảnh một cách tự động
  • Hỗ trợ chỉnh sửa hàng loạt
  • Không yêu cầu cài đặt Adobe Acrobat
  • Dịch sang 38 ngôn ngữ
  • Phần này có thể được thực hiện từ dòng lệnh

Tải xuống