4dots Free PDF Protector

4dots Free PDF Protector là phần mềm cho phép bảo vệ tài liệu PDF bằng cách sử dụng mật khẩu.

Một mật khẩu người dùng được yêu cầu để mở tài liệu và cùng với mật khẩu của chủ sở hữu để thực hiện việc in ấn có độ phân giải cao hay thấp, bình luận, sao chép nội dung, hợp nhất dữ liệu hoặc thay đổi tài liệu.

 

TÍNH NĂNG:

  • Mã hóa tài liệu PDF theo 128 hoặc 40 bit
  • Dễ sử dụng do nó được tích hợp trong Windows Explorer
  • Kéo và thả tài liệu PDF được mã hóa vào cửa sổ chính của ứng dụng
  • Thêm toàn bộ thư mục hoặc các thư mục con vào danh sách tài liệu PDF để được mã hóa
  • Không yêu cầu cài đặt Adobe Acrobat
  • Được chuyển dịch sang 38 ngôn ngữ

Tải xuống