Account là gì? Khái niệm, định nghĩa

02/May/2021 Lượt xem: 111

Tài khoản (Account) là sự kết hợp của hai yếu tố username (tên người dùng) và password (mật khẩu) do một dịch vụ nào đó đã cung cấp cho bạn khi bạn đã đăng ký với họ để bảo mật cho bạn.