Khái niệm, định nghĩa Biến đổi dữ liệu là gì?

Biến đổi dữ liệu: Là bước chuẩn hóa và làm mịn dữ liệu nhằm đưa dữ liệu về dạng thuận lợi nhất cho việc áp dụng các kỹ thuật khai phá ở bước sau.

Tính năng biến đổi dữ liệu giúp bạn có được dữ liệu sẵn sàng cho các bước phân tích