Khái niệm, định nghĩa CherryPy là gì?

CherryPy là một framework phát triển Web hướng đối tượng theo phong cách pythonic.

THÔNG TIN CHÍNH

CherryPy cho phép các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng web theo cách tương tự như họ sẽ xây dựng bất kỳ chương trình Python hướng đối tượng nào khác. Điều này dẫn đến mã nguồn nhỏ hơn được phát triển trong thời gian ngắn hơn.

CherryPy bây giờ đã hơn mười tuổi và nó đã được chứng minh là rất nhanh và ổn định. Nó đang được sử dụng trong sản xuất bởi nhiều trang web , từ đơn giản nhất đến khắt khe nhất.

CherryPy khác với rất nhiều các framework khác. CherryPy được xây dựng đơn giản gọn nhẹ, và công việc của nó cũng hết sức đơn giản, đó là nhận request từ người dùng (cụ thể là các trình duyệt Web) và gửi phản hồi.

CherryPy không cung cấp bất kỳ một template engine nào để xây dựng các trang HTML. Và CherryPy cũng không cung cấp bất kỳ một ORM (Object Relation Mapper) nào để tương tác với cơ sở dữ liệu. Điều đó có nghĩa là bạn có thể tự do lựa chọn bất cứ một template engine nào, và bất cứ ORM nào được viết cho Python.

TÍNH NĂNG, ĐẶC ĐIỂM

  • Một đáng tin cậy, HTTP / 1.1-compliant , WSGI thread-gộp webserver.
  • Dễ dàng chạy nhiều máy chủ HTTP (ví dụ: trên nhiều cổng) cùng một lúc.
  • Một hệ thống cấu hình mạnh mẽ cho các nhà phát triển và triển khai như nhau.
  • Một hệ thống plugin linh hoạt .
  • Các công cụ tích hợp để lưu trữ , mã hóa, phiên , xác thực , nội dung tĩnh và nhiều hơn nữa .
  • Có thể hoán đổi và tùy biến … mọi thứ.
  • Tích hợp hồ sơ , bảo hiểm và hỗ trợ thử nghiệm.
  • Chạy trên Python 2.7+, 3.5+, PyPy, Jython và Android .