Khái niệm, định nghĩa CISSP (Systems Security Professional) là gì?

CISSP là một trong những chứng chỉ cao cấp về bảo mật được thừa nhận trên toàn thế giới, được chứng nhận bởi tổ chức độc lập ISC2.

Hiện có trên 63,000 người có chứng chỉ CISSP ở 134 quốc gia trên khắp thế giới. Khi an toàn an ninh thông tin được đặt dưới góc nhìn của nhà quản lý, nó được hữu hình hóa rõ ràng hơn bằng cách đưa ra những chủ đề và những lĩnh vực phổ biến nhất, gọi chung là Common Body of Knowledge (CBK).ISC2 cũng cung cấp ba chứng chỉ CISSP với mục tiêu chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực cụ thể trong bảo mật công nghệ thông tin:

  • Architecture (CISSP-ISSAP)
  • Engineering (CISSP-ISSEP)
  • Management (CISSP-ISSMP)
Tên chứng chỉCertified Information  Systems Security Professional (CISSP).
3 chứng chỉ chuyên môn lựa chọn:

  • CISSP Architecture (CISSP-ISSAP)
  • CISSP Engineering (CISSP-ISSEP)
  • CISSP Management (CISSP-ISSMP)
Điều kiện tiên quyết và khóa học yêu cầuIt nhất 5 năm kinh nghiệm làm full-time về ít nhất 2 lĩnh vực trong CBK hoặc 4 năm kinh nghiệm về ít nhất hai tên miền CBK, có bằng đại học
Số môn thi1 bài thi  CISSP, 1 bài thi lĩnh vực tự chọn
Lệ phí thiChứng chỉ CISSP là $599 USD; mỗi lĩnh vực lựa chọn CISSP là $399 USD
Tham khảohtpps://www.isc2.org/CISSP/Default.aspx