Khái niệm, định nghĩa CKEditor là gì?

CKEditor (còn gọi là FCKeditor) là một trình soạn thảo mã nguồn mở theo kiểu WYSIWYG (tay làm – mắt thấy) của CKSource. Chương trình này có thể tích hợp vào các web site mà không cần cài đặt. Phiên bản đầu tiên được phát hành năm 2003 và đến nay được rất nhiều người sử dụng.

Cũng giống các trình soạn thảo dành cho web khác, CKEditor sử dụng JavaScript là nền tảng, riêng việc tương tác với server thì CKEditor sử dụng các ngôn ngữ sau: Active-FoxPro, ASP, ASP.NET, ColdFusion, Java, JavaScript, Lasso, Perl, PHP và Python.

CKEditor là một ứng dụng mã nguồn mở, có nghĩa là bạn có thể sửa đổi nó theo bất kỳ cách nào bạn muốn. Lợi ích của nó đến từ một cộng đồng năng động không ngừng phát triển các ứng dụng với các add-ons miễn phí và quá trình phát triển minh bạch (transparent development process).

CKEditor tương thích với hầu hết các trình duyệt Internet, gồm có: Internet Explorer 6.0+ (Windows), Firefox 2.0+, Safari 3.0+, Google Chrome (Windows), Opera 9.50+, and Camino 1.0+ (Apple).

Ckeditor cung cấp các gói mặc định để bạn download, nên chọn đúng gói phù hợp với nhu cầu của bạn, để tiết kiệm tài nguyên hệ thống.

  • Basic Package: Là trình soạn thảo mini, nhỏ gọn, bao gồm 17 plugin cơ bản.
  • Standard Package: Là trình soạn thảo thông thường, gồm 48 plugin thường dùng nhất. (Khuyên dùng)
  • Full Package: Trình soạn thảo trù phú, đầy đủ với 72 plugin cài sẵn.
  • Customize CKEditor: Nếu chọn, hệ thống sẽ dẫn bạn đến trang cài đặt ckeditor theo yêu cầu của bạn.

Có thể click vào “Compare packages” để xem các plugin đã được cài theo các gói cấu hình tương ứng.
Sau khi chọn được gói cấu hình đúng với nhu cầu của bạn, click vào “Download CKEditor” để tiến hành tải về CKEditor