Phần mềm hệ thống là gì? Đầu tiên, các bạn đừng nhầm lẫn Phần mềm hệ thống với Hệ thống phần mềm đấy nhé
Port là gì? Các port thường dùng trong máy tính Port là gì? Các port thường dùng trong máy tính