Default Gateway là gì?

01/May/2021 Lượt xem: 13

KHÁI NIỆM, ĐỊNH NGHĨA DEFAULT GATEWAY LÀ GÌ?

Default Gateway (viết tắt DG) trước tiên là một địa chỉ IP, và còn được gọi là cổng mặc định. Địa chỉ này sẽ được cấu hình cho máy tính và máy tính mặc định sẽ gửi gói tin đến địa chỉ này để tiếp tục đi đến nơi khác.

DG phải cùng lớp mạng với địa chỉ IP của thiết bị được cấu hình DG

Thực tế thì đa số trường hợp chúng ta không cần cấu hình DG cho máy tính. Tại sao? Lý do rất đơn giản, thường thì thông số về IP, DG sẽ được Router cấp xuống cho máy tính thông qua giao thức DHCP và việc này được thực hiện hoàn toàn tự động khi người dùng kết nối vào mạng.