Deploy (deployment) là gì? Giải thích chi tiết

01/May/2021 Lượt xem: 230

Deploy/deployment được hiểu là triển khai, sắp đặt một thứ gì đó.

Trong lĩnh vực phần mềm, deploy được hiểu là triển khai tiến hành sử dụng phần mềm hoàn thiện trong môi trường ứng dụng thực tế.

Nó có nghĩa gần giống với install, thế nhưng deploy mang một sắc thái ý nghĩa riêng đó là có thể biến những component được tham chiếu từ phần mềm trên máy chủ hoặc được sử dụng thông qua internet từ bên ngoài hay những component được tham chiếu từ các phần mềm khác thành trạng thái có thể sử dụng và tiếp cận được.

Theo Viblo

Tag: Deploy, Deployment