Khái niệm, định nghĩa Điện thoại Nokia Ringo là gì?

Điện thoại Nokia Ringo cổ là dòng điện thoại cổ đời đầu của Nokia được ra mắt vào năm 1995, thiết kế theo kiểu  đơn sắc với hệ điều hành AMPS/N-AMPS.