Khái niệm, định nghĩa Game Dry Fire là gì?

Game Dry Fire là trò chơi hành động chiến thuật với nhiệm vụ là sử dụng khẩu pháo để bảo vệ căn cứ quân sự của mình.

THÔNG TIN GAME

Bạn đang giữ một vị trí rất quan trọng trong căn cứ đó. Bảo vệ căn cứ này là nhiệm vụ duy nhất của bạn. Hãy giữ an toàn cho căn cứ này dưới sự tấn công dồn dập của kẻ thù. Chúng đang cố gắng tạo ra cuộc tấn công lớn.

Bạn sẽ nhận được một số đạn dược và lương thực từ căn cứ của mình. Hãy sử dụng chuột để điều khiển khẩu pháo và nhấp vào nó để cứu hỏa.