File mdf là gì? Khái niệm, định nghĩa

01/May/2021 Lượt xem: 38

File mdf, Primary data file (tên file có phần mở rộng là .mdf) là tâp tin dữ liệu (data file) trong SQL, đây là file chính chứa data và những syste tables

Tag: mdf, Định dạng mdf