Khái niệm, định nghĩa File ndf là gì?

Là một tập tin dữ liệu trong SQL.

Secondary data file (tên file có phần mở rộng là .ndf) : đây là file phụ thường chỉ sử dụng khi database được phân chia để chứa trên nhiều dĩa.