Khái niệm, định nghĩa FQDN (Fully Qualified Domain Name) là gì?

FQDN (Fully Qualified Domain Name) là một địa chỉ tên miền đầy đủ, bao gồm cả tên máy chủ lưu trữ tên miền (hostname) và tên miền cấp cao hơn nhất để xác định một máy tính.

Ví dụ khi nhập vào một máy chủ tên miềnbạn sẽ cần phải cung cấp một FQDN như ns1.cpanel.com.vnVề mặt kỹ thuật FQDN đòi hỏi một dấu chấm sau tên miền cấp (như ns1.cpanel.com.vn cho biết lĩnh vực trống ởcuối của địa chỉ.