HMVC (Hierarchical Model-View-Controller) là gì?

01/May/2021 Lượt xem: 41

Mô hình HMVC (Viết tắt Hierarchical Model-View-Controller) là một mô hình cấu trúc vô cùng mạnh mẽ. Được thiết kế tối ưu hóa để áp dụng cho các hệ thống lớn. Nó giúp khả năng mở rộng vả quản lý hệ thống rất đơn giản.

Ta thấy rằng nếu hệ thống CodgeIgniter  được mở rộng hơn ra thì sẽ sinh ra rất nhiều file trong cả 3 thư mục views, models và controllers. Khi đó hệ thống rất khó quản lý và bảo trì về sau này. Mô hình HMVC ra đời chính vì lý do này. Những ưu điểm của mô hình HMVC trên CodgeIgniter bao gồm :

– Khả năng Mô-đun hóa : Giảm sự phụ thuộc giữa các phần riêng biệt của hệ thống.
– Tái sử dụng : Việc cấu trúc theo mô hình HMVC làm tăng khả năng tái sử dụng của từng mô-đun.
– Khả năng mở rộng : Mô hình này làm tăng khả năng mở rộng của hệ thống về sau.
– Có tính tổ chức: Mỗi phần của một mô-đun được lưu bằng một thư mục, giúp việc quản lý đơn giản hơn

Theo thuthuatvietnam.com