Hệ thống là gì? khái niệm, định nghĩa

01/May/2021 Lượt xem: 761

Định nghĩa Hệ thống:

Hệ thống là tập hợp gồm nhiều phần tử có các mối quan hệ ràng buộc lẫn nhau và cùng hoạt động hướng tới một mục đích chung. (Ví dụ một cỗ máy là một hệ thống các chi tiết liên kết với nhau thực hiện chức năng của cỗ máy…).

Định nghĩa khác theo wiki:

Hệ thống là tập hợp các phần tử có quan hệ hữu cơ với nhau, tác động chi phối lẫn nhau theo các quy luật nhất định để trở thành một chỉnh thể. Từ đó xuất hiện thuộc tính mới gọi là tính trồi của hệ thống mà từng phần tử riêng lẻ không có hoặc có không đáng kể.

Để nhận biết phần tử ta căn cứ vào hai đặc trưng sau:

  • Mỗi phần tử phải có chức năng nhất định.
  • Mỗi phần tử có tính độc lập tương đối của nó.