Khái niệm, định nghĩa IETF (Internet Engineering Task Force) là gì?

IETF (viết tắt của Internet Engineering Task Force) tạm dịch là Lực Lượng Quản Lý Kỹ Thuật. Đây là một nhánh của IAB, bao gồm hơn 80 nhóm làm việc, có chức năng nghiên cứu, phát triển và quyết định các chuẩn dùng trong Internet, thúc đẩy và phát triển các tiêu chuẩn Internet, bao gồm các bộ giao thức TCP/ IP, IETF là tổ chức mở, từ 1993 nó hoạt động dưới tổ chức ISOC.

Nhiệm vụ của IETF nằm trong tài liệu RFC 3935.
Tổ chức IETF phát triển và xúc tiến các tiêu chuẩn Internet, có quan hệ hợp tác gần gũi với các tổ chức tiêu chuẩn W3C và ISO/IEC; và cụ thể xử lý các tiêu chuẩm TCP/IP và bộ giao thức Internet. Đây là một tổ chức mở, tổ chức tiêu chuẩn tình nguyện, không đòi hỏi yêu cầu đối với các thành viên chính thức và không chính thức.
IETF được tổ chức thành một số lượng lớn các nhóm nghiên cứu và BoFs, mỗi nhóm liên quan tới một chủ đề riêng như định tuyến, truyền tải, an ninh,….. Mỗi nhóm sau khi hoàn thành chủ đề đó thì giải tán. Mỗi nhóm nghiên cứu có một trưởng nhóm được bổ nhiệm (thỉnh thoảng là một số đồng trưởng nhóm) cùng với một tuyên bố về mục tiêu dự định làm gì, khi nào hoàn thành. Nhiều công việc được thực hiện qua . IETF tổ chức họp 3 lần một năm.
Các nhóm nghiên cứu của IETF được nhóm theo các lĩnh vực, và được quản lý bởi các giám đốc vùng (các AD). AD bổ nhiệm các trưởng nhóm nghiên cứu. Các AD cùng với trưởng IETF tạo thành Nhóm điều khiển kỹ thuật Internet (IESG), nhóm này chịu toàn bộ trách nhiệm hoạt động của IETF.
IETF là một hoạt động chính thức dưới sự bảo trợ của Xã hội Internet. Thực hiện giám sát kiến trúc là Ban kiến trúc Internet (IAB). IAB cũng xét xử các khiếu nại khi có ai đó kêu ca rằng IESG đã sai. IAB và IESG có đủ tư cách phù hợp với xã hội Internet. Tổng giám đốc vùng cũng là trưởng của IESG và của IETF và một thành viên đương nhiên của IAB.

Trang web chính của IETF là www.ietf.org. Các chuẩn của IETF tồn tại dưới dạng RFC (Request for Comments).

Theo vnpro, vnfaq và tongquanvienthong