Khái niệm, định nghĩa IPv5 là gì?

Năm 1970, một phương thức với tên gọi ST – The Internet Stream Protocol được tạo ra với mục đích thử nghiệm cho việc truyền âm thành, hình ảnh. 2 thập kỷ sau đó phương thức này đã được nghiên cứu lại và phát triển thành ST2 – Đã được thương mại hóa bởi các nhóm nhà phát triển IBM, Next, Apple và Sun. ST và ST2 đã cung cấp các kết nối cơ sở cho việc truyền thông và đảm bảo chất lượng dịch vụ, đã từng được cho rằng là một bước tiến bộ vượt bậc của IP đồng thời được xem là IP version 5 hay IPv5 (mặc dù không chính xác lắm, bởi việc định danh trên internet theo chuẩn của ST2 và định danh theo IP là hoàn toàn khác nhau).

Giai đoạn về sau khi nhu cầu về IP tăng lên, người ta đã phải tính đến chuyện tăng số byte định địa chỉ của IPv4 là 4 byte lên 16 byte ở phiên bản kế tiếp của mình, đặt tên là IPv6 chứ không phải là IPv5.