Khái niệm, định nghĩa ISATAP (Intra-site Automatic Tunnel Addressing Protocol) là gì?

ISATAP (Intra-site Automatic Tunnel Addressing Protocol) tương tự với 6to4 nhưng được sử dụng để kết nối intranet, còn 6to4 là kết nối giữa các domain. ISATAP có thể đóng gói và truyền tải các gói tin IPv6 qua mạng IPv4 hay các gói tin IPv4 qua các mạng IPv4.

Đó là mục tiêu triển khai IPv6 trong các mạng doanh nghiệp. ISATAP đóng gói tự động bằng cách sử dụng một lớp phủ IPv6 ảo trên mạng IPv4 bằng cách sử dụng bộ định tuyến IPv4. Gần đây, ISATAP cải tiến để cho phép đóng gói IPv4-trong-IPV4 tự động, có thể rất cần thiết cho các mạng doanh nghiệp vừa có IPv4 và vừa có IPv6.