Khái niệm, định nghĩa J2TeaM là gì?

J2TeaM nghĩa là gì?

Cái tên J2TeaM là một cách viết tắt, ghép lại mà thành, cụ thể:

J2TeaM = Juno_okyo + James + Team.

 J2TeaM là một nhóm gồm các lập trình viên trẻ được thành lập từ năm 2012 bởi Juno_okyo và hoạt động về các lĩnh vực chính:

 • Lập trình, thiết kế ứng dụng Web.
 • Lập trình ứng dụng Desktop.
 • Lập trình phần mở rộng trình duyệt.
 • Kiểm thử bảo mật ứng dụng web.

J2TeaM gồm có những ai?

Đến cuối tháng 2 năm 2017, J2Team bao gồm 8 thành viên:

 1. Juno_okyo (founder/leader)
 2. James (co-founder)
 3. Killer
 4. K-20
 5. Neo
 6. Hoang Vu
 7. T-Rekt
 8. Su