Sau 2 năm thằnh lập, vlo.vn (sắp tới sẽ chuyển thành it.die.vn) đạt được mốc trên 1000 người truy cập trong 1 ngày.
Đây là bài viết để kỷ niệm mốc đáng nhớ này – ngày 14/8/2017.

Mục tiêu tiếp theo10.000 visit mỗi ngày. Đưa IT.Die.Vn trở thành kho từ điển CNTT đầy đủ nhất.
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ trong thời gian qua, hiện tại và cả sau này.