Game 4 Pics 1 Song cho Windows 8

2 năm ago in 4
Game 4 Pics 1 Song là game nhìn hình đoán bài hát, với 4 hình ảnh liên quan một bài hát, người chơi sẽ phải xâu chuỗi những hình ảnh ...