Computer (Máy vi tính)

3 năm trước | C
Khái niệm – Định nghĩa máy tính Máy tính, cũng gọi là máy vi tính hay máy điện toán, là những thiết bị hay hệ thống dùng để tính ...