Điện thoại Nokia 1203

1 năm trước | D
Điện thoại Nokia 1203 là một cấp thấp GSM điện thoại di động bán ra của Nokia thuộc họ Ultrabasic loạt. Nó đã được công bố trong tháng ...