OSPF (Open Shortest Path First)

3 năm trước | O
Khái niệm: OSPF – Open Shortest Path First là một giao thức định tuyến link – state điển hình. Đây là một giao thức được sử dụng rộng ...