Swap

3 năm trước | S
Swapping là gì? Swap được sử dụng để làm RAM ảo cho máy tính và nó được khuyến khích để sử dụng trong các hệ điều hành Linux như ...