Switch

4 năm trước | S
Khái niệm Switch: Là thiết bị chuyển mạch để kết nối các đoạn mạng lại với nhau. Switch có khả năng kết nối được nhiều segment lại với ...