Notification (thông báo)

3 năm trước | N
Notification cho phép thông tới người dùng các sự kiện của ứng dụng mà không làm ngắt quãng hoạt động của Activity. Notification dùng ...