Truyền tin – Transmission

4 năm trước | T
Truyền tin(transmission): Là quá trình dịch chuyển thông tin từ điểm này sang điểm khác trong một môi trường xác định. Hai điểm này sẽ ...