nbsp; (Non-breaking space) là gì? Khái niệm, định nghĩa

01/May/2021 Lượt xem: 72

Ký tự nbsp; là gì?

nbsp; (Non-breaking space) – Không gian không bị phá hủy.

Là khoảng trắng trong HTML – Ký tự đặc biệt được dùng nhiều nhất trong HTML.

Khi viết HTML thì nhiều khoảng trắng – dấu cách sẽ chỉ được tính là một. Chính vì vậy khi cần nhiều hơn một thì phải dùng đến  , mỗi   tương ứng với một dấu cách

Khi bạn tao ra các khoảng trống giữa các dòng ở trình soạn thảo. Trình biên dịch sẽ tự động tạo ra ký tự " " khoảng trống đó. Hầu hết nó tự sinh ra không có ai có chủ đích tạo ra thẻ này. Tuy nhiên nó là một phần quan trọng của html, hầu hết các giao diện đều có ít nhất một thẻ