Khái niệm, định nghĩa OPNET (Optimized Network Engineering Tools) là gì?

OPNET (Optimized Network Engineering Tools) là công cụ “có phí” của tập đoàn công nghệ OPNET dùng cho việc mô hình hóa và mô phỏng các mạng thông tin, các thiết bị và các giao thức.

OPNET là chương trình mô phỏng trên nền Windows được sử dụng rộng rãi. Nó được xây dựng dựa trên ngôn ngữ C++ và cung cấp môi trường ảo cho việc mô hình hóa, phân tích và dự đoán hiệu năng mạng, giúp mô hình hóa chính xác các ứng dụng, các máy chủ và nhiều công nghệ mạng.

Các giao thức và thiết bị mới thường xuyên được cập nhật nhằm theo kịp xu hướng phát triển nhanh chóng của công nghệ mạng. OPNET được sử dụng bơi nhiều các tổ chức thương mại, các tổ chức chính phủ và các trường đại học trên toàn thế giới.

Có nhiều các tính năng đa dạng cho người dùng OPNET:

– Tạo và chỉnh sửa các mạng và các nút mạng.

– Tạo và chỉnh sửa các quá trình đang chạy trên các nút đó.

– Phân tích kết quả mô phỏng và tạo biểu đồ hiệu năng.

– Định nghĩa các quá trình toán học trong việc dùng các công cụ phân tích.

Các tính năng này làm cho OPNET rất linh hoạt và cung cấp khả năng mô phỏng hầu như mọi loại hình mạng truyền thông. Tạo mô phỏng topo mạng đơn giản là dễ dàng với việc sử dụng các thành phần kéo & thả và các cài đặt được định trước. Có thể quản lí được một mạng với hàng trăm nút mang.