Port là gì? Các port thường dùng trong máy tính

01/May/2021 Lượt xem: 124

Khái niệm – Định nghĩa port là gì?

Trong giao thức TCP và UDP, port là số nguyên 16 bit được chèn vào phần đầu (header) của mỗi gói tin. Chẳng hạn, phía người dùng (client) có thể yêu cầu một máy chủ nào đó trên Internet cung cấp dịch vụ chia sẻ tập tin (file) qua máy chủ FTP. Để đáp ứng yêu cầu này, lớp phần mềm TCP trên máy của bạn phải nhận diện được port số 21 (đăng ký sẵn cho dịch vụ FTP) trong số các port 16 bit số nguyên được ghép theo gói tin yêu cầu của bạn. Tại máy chủ, lớp TCP sẽ đọc port 21 và chuyển tiếp yêu cầu đến máy chủ FTP.

Hay nói cách khác, với một địa chỉ IP, chúng ta chỉ có thể xác định được một máy tính duy nhất trên mạng, tuy nhiên khi một máy tính chạy nhiều dịch vụ khác nhau thì chúng phải được phân biệt bởi khái niệm port. Ví dụ, máy chủ A (Server A) có dịch vụ web, DNS và FTP server, có địa chỉ IP là 210.245.126.14. Các máy tính khác khi muốn đến Server A thì cần đến địa chỉ IP (hay tên miền), nhưng để phân biệt dịch vụ là web, DNS hay FTP, cần xác định thêm port. Chẳng hạn, khi máy B muốn truy nhập dịch vụ web trên server A, trong gói tin gửi đi, IP đích sẽ là 210.245.126.14 và port đích sẽ là 80. Cùng lúc đó có máy C truy nhập đến dịch vụ DNS trên server A thì trong gói tin IP gửi đi, IP đích vẫn là 210.245.126.14 nhưng port đích sẽ là 53. Tương tự, máy D truy cập đến dịch vụ FTP trên server A, IP đích sẽ là 210.245.126.14 và port là 21. Thông thường các ứng dụng thường ẩn các port này để giảm tính phức tạp của giao thức TCP/IP.

Có tất cả 65535 cổng (port) và được chia thành 3 đoạn: Well Known Port (WKP), Registered Port (RP) và Dynamic/Private Port (D/PP). WKP gồm các port từ 0 đến 1023 và được giữ cho các ứng dụng phổ biến như web (port 80), mail (port 25), ftp (port 21)… RP gồm các port từ 1024 đến 49151. Còn D/PP là các port từ 49152 đến 65535. IANA qui định WKP và RP phải được đăng ký với IANA (iana.org) trước khi sử dụng.

Cổng phổ biến (Well Known Port 0-1023)

Trong tầm từ 0-1023, hầu hết các port đã được đăng ký, tham khảo tại iana.org/assignments/port-numbers. Trong đó, nổi bật có các port phổ biến được liệt kê theo danh sách bên dưới. Với mạng cá nhân, muốn triển khai được các dịch vụ, chẳng hạn web server, ftp server… hệ thống của bạn phải mở các port tương ứng. Ứng với mỗi thiết bị định tuyến (router) của từng hãng, bạn sẽ có cách mở port khác nhau. Để dễ dàng mở các port cũng như hướng dẫn chi tiết trên từng router, bạn có thể vào trang portforward.com để tìm đúng router đang có. Trang web này luôn cập nhật danh sách router mới nhất của nhiều hãng.

Một điều cần lưu ý trước khi mở port là bạn nên kiểm tra lại hệ thống đã mở sẵn cổng này chưa bằng cách vào trang www.grc.com (nhớ tắt firewall trên Windows) hoặc dùng lệnh netstat -an để biết máy của bạn đang sử dụng và “lắng nghe” những port nào.

Danh sách các port thông dụng

20 TCP File Transfer – FTP data
21 TCP File Transfer – FTP control
22 TCP/UDP SSH Remote Login Protocol/ pcAnywhere
23 TCP Telnet
25 TCP Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)
38 TCP UDP Route Access Protocol (RAP)
42 UDP Host Name Server – Microsoft WINS
45 TCP Message Processing Module (receive)
46 TCP Message Processing Module (send)
50 TCP UDP Remote Mail Checking Protocol (RMCP)
66 TCP UDP Oracle SQL*NET
69 TCP UDP Trivial File Transfer Protocol (TFTP)
88 TCP UDP Kerberos Network Authentication Service
101 TCP UDP Network Information Center (NIC) Hostname Server
110 TCP UDP Post Office Protocol (POP) Version 3
118 TCP UDP SQL Services
119 TCP UDP Network News Transfer Protocol
130 TCP UDP Cisco FNATIVE
143 TCP UDP Internet Message Access Protocol (IMAP) Mail Server
161 TCP UDP SNMP
211 TCP UDP Texas Instruments 914C/G Terminal
280 TCP UDP http-mgmt
314 TCP UDP Opalis Robot
333 TCP UDP Texar Security Port
742 TCP UDP Network Revision Control System
747 TCP UDP Fujitsu Device Control
749 TCP UDP Kerberos Administration
767 TCP UDP Phonebook
777 TCP UDP Multiling HTTP
800 TCP UDP MDBS Daemon, Remotely Possible (Remote Control)
989 TCP UDP FTP Data Over TLS/SSL
990 TCP UDP FTP Control Over TLS/SSL
991 TCP UDP Netnews Administration System
992 TCP UDP Secure Telnet (over TLS/SSL)
993 TCP UDP Secure IMAP4 (over TLS/SSL)
994 TCP UDP Secure IRC (over TLS/SSL)
995 TCP UDP Secure POP3 (over TLS/SSL)
996 TCP Vsinet / Central Point Software Xtree License Server