Khái niệm, định nghĩa Portable PDF-XChange Viewer là gì?

Portable PDF-XChange Viewer là một công cụ giúp bạn xem file PDF một cách dễ dàng.

Một số tính năng chính của Portable PDF-XChange Viewer

  • Tab nhiều cửa sổ Windows.
  • Thêm Bình luận và chú thích vào bất kỳ file PDF (có thể thiết lập bảo mật)
  • Đánh dấu các trang có chữ và các đối tượng.
  • Xuất khẩu trang hoặc tập tin PDF, hỗ trợ định dạng ảnh BMP, JPEG, TIFF, PNG và nhiều hơn nữa …
  • Trích xuất văn bản từ một trang, tập tin PDF.

Tải xuống