CoinMarketCap

3 tháng trước | C
Coinmarketcap là một trang web chuyên cung cấp số liệu về các loại tiền điện tử(tiền ảo, tiền kỹ thuật số) đang được lưu hành trên thế ...

CNN

3 tháng trước | C
Content Neutrality Network (CNN) là một trong những hệ sinh thái chuyên về bản quyền cho các nội dung mới dựa trên công nghệ ...

Keras

3 tháng trước | K
Keras là một library được phát triển vào năm 2015 bởi François Chollet – là một kỹ sư nghiên cứu deep learning tại google. THÔNG ...

Mock Locations

3 tháng trước | M
Mock location là một ứng dụng cho phép giả lập thông tin về vị trí của bạn trên điện thoại bằng GPS và điều hành mạng. THÔNG TIN CHÍNH ...

GPS

3 tháng trước | G
GPS (hay còn gọi là Global Positioning System) là hệ thống định vị toàn cầu: hệ thống xác định vị trí dựa trên vị trí của các vệ tinh ...

Storm

3 tháng trước | S
Storm là môt Python O R M , cho phép “map” một đối tượng Python tới một hay nhiều bảng trong cơ sở dữ liệu. Điều này tạo ...

Object-relational mapping

3 tháng trước | O
Object-relational mapping(hay còn gọi là ORM) là một công nghệ lập trình, cho phép chuyển đổi (convert) từ những data trong database ...

SQLObject

3 tháng trước | S
SQLObject là một O R M trong Python, nó có chức năng chính là “map” một record trong cơ sở dữ liệu SQL và đối tượng Python. ...

Scrapy

3 tháng trước | S
Scrapy là một framework được viết bằng Python, nó cấp sẵn 1 cấu trúc tương đối hoàn chỉnh để thực hiện việc crawl và extract data từ ...

Crawling Web

3 tháng trước | C
Web crawler hay còn gọi là Crawler có chức năng lấy thông tin từ website , trích xuất ra những thông tin người sử dụng cần, đồng thời ...

Web Scraping Bot

3 tháng trước | W
Web scraping là một quá trình tự động thu thập thông tin từ website. Kiểu scraping phổ biến nhất là site scraping, tập trung vào sao ...

Dynamic Language Runtime

3 tháng trước | D
Môi trường Dynamic Language Runtime(DLR) có tác dụng cung cấp những dịch vụ vào Common Language Runrim (CLR) để hỗ trợ tính năng ...

Dynamic programming

3 tháng trước | D
Giải thuật Qui hoạch động (Dynamic Programming) giống như giải thuật chia để trị (Divide and Conquer) trong việc chia nhỏ bài toán ...

Docker

3 tháng trước | D
Docker là một open platform cung cấp cho người sử dụng những công cụ và service để người sử dụng có thể đóng gói và chạy chương trình ...

Ứng dụng Rogue

4 tháng trước | R
Rogue, bộ ứng dụng mới của Gotgame vừa được ra mắt sẽ giúp game thủ có thể lướt web thoải mái ngay trong game. THÔNG TIN CHÍNH Bạn chơi ...