Khái niệm, định nghĩa QualNet là gì?

QualNet là phiên bản thương mại của GloMoSim: GloMoSim không phải là miễn phí, nhưng nó được sử dụng tự do mà không cần trả phí cho mục đích giáo dục, nghiên 14 cứu hoặc các tổ chức phi lợi nhuận. Tuy nhiên các tài liệu được gửi cùng với GloMoSim là khá ít (thậm chí không có một tài liệu hướng dẫn cho người sử dụng).

Tập hợp các công cụ có khả năng tăng tốc để tạo ra các topo, để giám sát hoạt động hệ thống, để phân tích kết quả mô phỏng bổ xung hay tổng quát hơn là để thiết kế các đặc đặc điểm cho sự tương tác đối với các môi trường mô phỏng cũng rất hạn chế.