Khái niệm, định nghĩa SASS là gì?

Sass là viết tắt của cụm Syntactically Awesome Style Sheets, được thiết kế ra bởi Hampton Catlin và do Natalie Weizenbaum lập trình.

THÔNG TIN CHÍNH

SASS là một CSS Prepocessor (như LESS) giúp bạn viết CSS nhanh hơn và có cấu trúc rõ ràng hơn. Với SASS.

Sass là chương trình tiền xử lý bằng ngôn ngữ kịch bản (Preprocessor Scripting Language ) ,sẽ được biên dịch thành CSS. Nghĩa là, mình sẽ làm style bằng SASS, rồi SASS sẽ render việc mình làm thành file CSS.

SASS bản thân có hai kiểu viết khác nhau, một kiểu như là HAML, Pug – Sử dụng indent để phân tách các khối code , sử dụng xuống dòng để phân biệt rules , có phần mở rộng là .sass .

Tại sao bạn nên sử dụng SASS ?

  • Tương thích với CSS: SASS hoàn toàn tương thích với mọi phiên bản của CSS
  • SASS có rất nhiều tính năng: Các tính năng của Sass nhiều hơn bất kỳ ngôn ngữ mở rộng cho CSS nào khác .
  • Trưởng thành: Sass đã qua thử thách của thời gian đề tồn tại và phát triển mạnh mẽ đến tận bây giờ ( 11 năm )
  • Được công nhận và sử dụng rộng rãi: Năm này qua năm khác, số các công ty công nghệ có ảnh hưởng chọn Sass là phần mở rộng chính yếu cho CSS ngày càng nhiều.
  • Cộng đồng rộng lớn.