Script là gì? Giải thích định nghĩa

02/May/2021 Lượt xem: 48

Script  là một tập các chỉ lệnh dùng để báo cho chương trình biết cách thực hiện một thủ tục qui định, như đăng nhập vào hệ thống thư điện tử chẳng hạn. Các khả năng script được cài sẵn trong một số chương trình. Bạn phải tìm hiểu cách viết script đó bằng loại ngôn ngữ không khác gì ngôn ngữ lập trình mini. Có một số chương trình ghi script này một cách tự động bằng cách ghi lại những lần gõ phím và chọn dùng lệnh của bạn khi bạn tiến hành thủ tục này. Các script giống như các macro, trừ một điều là thuật ngữ macro được dành riêng để chỉ những script nào mà bạn có thể khởi đầu bằng cách ấn một tổ hợp phím do bạn tự quy định.

Một script nổi tiếng nhất đó là javascript nó có ưu điểm là xử lý rất nhanh do gần giống ngôn ngữ máy tính. Sau này có rất nhiều framwork phát triển dựa trên cript này như angular, nodejs, reactjs... Nó được ứng dụng vào làm cả backend và fontend giúp tạo nên các single web page. Nghĩa là thao tác không cần chuyển trang, không cần load lại, thời gian phản hồi cực nhanh.