SONET là gì?

01/May/2021 Lượt xem: 23

MẠNG ĐỒNG BỘ SỬ DỤNG CÁP QUANG SONET là chuẩn xác định truyền thông trên cáp quang. Được Bellcore công bố đầu tiên vào giữa thập niên 80, sau đó được ANSI (American National Standard Institute) chuẩn hóa.

ITU chấp nhận SONET để tạo ra SDH (Synchronous Digital Hierarchy), một chuẩn truyền thông trên toàn thế giới.

SONET là một tập con của SDH được dùng ở Bắc Mỹ. SONET như là một phương tiện dùng phân tán mạng vật lý cho hệ thống viễn thông toàn cầu theo cách giống như Ethernet đối với LAN. SONET được xây dựng thông qua cáp quang, và mức độ chuẩn hóa của SONET có thể bảo đảm cho các công ty viễn thông trên toàn thế giới có thể kết nối với nhau mà không xảy ra vấn đề gì đáng kể. Vì thế biên giới giữa các công ty điện thoại trên thế giới đã được SONET xóa bỏ.

Một mạng SONET có cấu trúc vòng với đầy đủ các thiết bị dự phòng sẽ tránh được các sự cố xảy ra cho mạng khi gặp các tai nạn bất ngờ như động đất, hỏa hoạn…