Khái niệm, định nghĩa Spam trên Facebook là gì?

Spam có thể là bài viết, tin nhắn hoặc thậm chí là lời mời kết bạn.

Nếu bạn nhìn thấy nội dung nào đó đáng ngờ hoặc nghe hấp dẫn đến mức khó có thể là sự thật, đừng nhấp hoặc chia sẻ mà hãy báo cáo nội dung đó.

Nhấn vào mũi tên ở góc trên bên phải của bài viết.

Nhấn vào Báo cáo bài viết này.

Nhấn vào Đó là spam.

Nếu có vẻ như bạn bè bạn đang chia sẻ bài viết spam, bạn nên báo cáo bài viết đó, đồng thời yêu cầu họ đi tới Trung tâm trợ giúp để bảo vệ tài khoản của mình.