Khái niệm, định nghĩa Technical Architect là gì?

Nếu bạn gặp vấn đề, và bạn biết rằng đó chỉ là vấn đề đầu tiên của 1 chuỗi dài dằng dặt các vấn đề và bạn không thể dự đoán trước các khả năng có thể xảy ra trong tương lai, bạn cần 1 ‪#‎Architect. Tương tự, nếu bạn có rất nhiều vấn đề, hàng chục hay hàng trăm #Developer làm việc trong nhiều vấn đề khác nhau và không ai trong số họ cần phải bận tâm về bức tranh toàn cục, bạn cũng cần #Architect.