Thông lượng (trong mạng máy tính) là gì?

01/May/2021 Lượt xem: 96

Khái niệm, định nghĩa Thông lượng (trong mạng máy tính) là gì?

Thông lượng (throughput) là lượng thông tin hữu ích được truyền đi trên mạng trong một đơn vị thời gian và chính thông lượng mới là chỉ số để đánh giá mạng nhanh hay chậm.

Tag: Thông lượng, Throughput