Khái niệm, định nghĩa Transmission media là gì?

Trên một mạng máy tính, các dữ liệu được truyền trên một môi trường truyền dẫn (transmission media), nó là phương tiện vật lý cho phép truyền tải tín hiệu giữa các thiết bị. Có hai loại phương tiện truyền dẫn chủ yếu:

  • Hữu tuyến (bounded media)
  • Vô tuyến (boundless media)

– Đường truyền – media (hay môi trường truyền dẫn) đó là hệ thống các thiết bị truyền dẫn có dây hoặc không dây dùng để truyền các tín hiệu điện tử từ máy tính đến các máy tính khác. Các tín hiệu điện tử đó biểu thị các giá trị dữ liệu dưới dạng các xung nhị phân ( on- off ). Tất cả các tín hiệu được truyền giữa các máy tính đều thuộc dạng sóng điện từ.