Khái niệm, định nghĩa VHSRip là gì?

VHSRip là bản copy từ băng VHS. Đại khái loại này chuyên về thể thao – trượt băng và XXX