Khái niệm, định nghĩa Vô hiệu hóa tài khoản Facebook là gì?

Nếu cần tạm dừng hoạt động của mình trên Facebook, bạn có thể vô hiệu hóa tài khoản.

Vô hiệu hóa tài khoản Facebook sẽ hủy trang cá nhân của bạn và xóa tên cũng như ảnh của bạn khỏi hầu hết những nội dung bạn đã chia sẻ.

Một số thông tin có thể vẫn hiển thị với người khác, như tên của bạn trong danh sách bạn bè của ai đó và các tin nhắn bạn đã trao đổi với bạn bè.

Để vô hiệu hóa tài khoản, hãy đi tới Cài đặt tài khoản và chọn Bảo mật.

Chọn Vô hiệu hóa ở cuối danh sách rồi làm theo các bước để xác nhận.

Bạn có thể kích hoạt lại tài khoản bất cứ khi nào bạn muốn bằng cách đăng nhập trở lại Facebook hoặc khi bạn sử dụng tài khoản Facebook để đăng nhập ở nơi khác. Điều này nghĩa là trang cá nhân Facebook của bạn sẽ được khôi phục hoàn toàn.

Nếu bạn gặp sự cố khi đăng nhập lại, hãy truy cập phần Đăng nhập & mật khẩu trong Trung tâm trợ giúp của chúng tôi và chọn Tôi không thể đăng nhập.