Sidebar trong win 7, win 8, win 10 là gì?

01/May/2021 Lượt xem: 11

Sidebar là thanh công cụ ở bên dưới nó có chứa các chương trình đang được chạy và các chương trình được cài đặt để hiển thị ở sidebar.

Ngoài ra nó còn là nơi bạn shudown, reset, slepp ở góc trái màn hình. Ở bên phải màn hình sẽ hiển thị ngày tháng, có một nút nhỏ ấn vào sẽ hiển thị các chương trình đang chạy ẩn.

Sidebar có thể gặp ở win10, win 7, win 8... Hầu hết các phiên bản windows đều có sidebar, người dùng đã quen thuộc với nó dẫn đến khó sử dụng các hệ điều hành khác.

Hệ điều hành của MacOS của Apple cũng có sidebar bắt chước theo windows. Nó làm tăng độ hiệu quả và tính thân thiện đối với người dùng. Sidebar là thành phần quen thuộc của máy tính nhưng rất nhiều bạn nữ vẫn không biết.

Nhiều người thường bảo ấn vào sidebar máy tính kìa, nhưng nếu bạn không biết nó là gì thì sẽ khá phiền phức đấy.