Khái niệm, định nghĩa Xác thực 2 yếu tố trên Facebook là gì?

Khi bật xác thực 2 yếu tố, bạn sẽ được yêu cầu nhập mã phê duyệt đăng nhập mỗi khi truy cập tài khoản Facebook của mình từ một điện thoại hoặc máy tính mới.

Nếu người khác cố gắng truy cập tài khoản của bạn, họ sẽ không thể đăng nhập.

Để bật xác thực 2 yếu tố, hãy đi tới Khác và nhấn vào Cài đặt tài khoản.

Nhấn vào Bảo mật và đăng nhập.

Nhấn vào Sử dụng xác thực 2 yếu tố.

Nhấn vào Xác thực 2 yếu tố.

Facebook sẽ hướng dẫn bạn vài bước để thiết lập tính năng phê duyệt đăng nhập.

Nhập số điện thoại di động của bạn.

Nhập mã của bạn.

Khi bạn đã hoàn tất, nhấn vào Xác nhận.

Khi bạn đã hoàn tất, nhấn vào Đóng.

Khi có hành động cố đăng nhập từ máy tính, điện thoại hoặc trình duyệt mà bạn chưa từng sử dụng, Facebook sẽ thông báo cho bạn và yêu cầu bạn phê duyệt hành động đăng nhập đó bằng mã phê duyệt đăng nhập. Facebook sẽ nhắn mã cho bạn hoặc bạn có thể nhận mã trong ứng dụng Facebook. Bạn cũng có thể phê duyệt đăng nhập bằng khóa bảo mật, nếu có.

Nhập mã của bạn và nhấn vào Tiếp tục.

Nếu bạn nhận được thông báo từ tính năng xác thực 2 yếu tố và biết rằng người khác đã cố đăng nhập, Facebook sẽ giúp bạn bảo vệ tài khoản.