XCode là gì? Khái niệm, định nghĩa

01/May/2021 Lượt xem: 27

XCode là bộ phát triển phần mềm tích hợp được Apple phát triển chạy trên hệ điều hành Mac để phát lập trình viên có thể phát triển phần mềm chạy trên hệ điều hành Mac và iOS. Phiên bản đầu tiên của XCode được phát hành vào năm 2003 và phiên bản ổn định hiện tại là 6.1.1 được phát hành vào năm 2014. XCode được phát hành miễn phí cho người dùng Mac download thông qua chợ ứng dụng App Store.

XCode giúp các lập trình viên phát triển các loại ứng dụng iOS phổ biến như các trò chơi, các ứng dụng tab-based mà người dùng sẽ di chuyển qua các màn hình sử dụng các tab (ví dụ về ứng dụng tab-based như Gmail hay ứng dụng về thời tiết), hay các ứng dụng theo kiểu bảng table-views-based application… Khi sử dụng Xcode thì tất cả các mẫu trên sẽ đều được cấu hình sẵn và Xcode cũng cung cấp cho bạn một giao diện người dùng cơ bản và tạo ra vài tập tin ban đầu để có thể bắt đầu phát triển ứng dụng. Đối với bài học này, bạn sẽ bắt đầu với các mẫu cơ bản nhất: Single View Application.