Khái niệm, định nghĩa Yêu cầu thông tin trên Facebook là gì?

Đôi khi, viên chức chính phủ yêu cầu cung cấp dữ liệu về những người sử dụng Facebook trong quá trình điều tra chính thức. Phần lớn các yêu cầu này có liên quan đến các vụ án hình sự, như trộm cắp hay bắt cóc.

Facebook áp dụng các tiêu chuẩn rất nghiêm ngặt để xử lý yêu cầu từ cơ quan hành pháp và từ chối bất cứ yêu cầu nào quá mơ hồ, chung chung hoặc không tuân theo yêu cầu pháp luật.

Khi có yêu cầu của chính phủ về một người nào đó, chính sách của Facebook là thông báo cho họ biết nếu được pháp luật cho phép. Facebook sẽ không thông báo trong một số trường hợp, như những vụ liên quan tới việc lạm dụng trẻ em.

Facebook muốn bạn có thể xem và tìm hiểu về yêu cầu cung cấp thông tin của chính phủ. Bạn có thể đọc thêm về các loại yêu cầu mà Facebook nhận được và cách Facebook xử lý yêu cầu.

Ngoài ra, Facebook cho rằng điều quan trọng là mọi người có thể xem bạn đã chia sẻ thông tin gì trên Facebook. Facebook cũng đã tạo một công cụ mà bạn có thể dùng để tải xuống bản sao của nội dung mình đã chia sẻ trên Facebook.